9 Mei

Algemene Leden Vergadering - 9 juni 2021

Beste leden en vrijwilligers,


In de Algemene Leden Vergadering van 3 maart is aangekondigd dat dit seizoen nog een Algemene Leden Vergadering wordt uitgeschreven. Deze ALV staat op de agenda voor woensdag 9 juni 2021. Wij gaan ervan uit dat deze ALV ook online zal plaatsvinden.

Op de agenda staan in ieder geval de begroting 2021-2022, de contributievaststelling en de gevolgen van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Deze wet wordt per 1 juli 2021 ingevoerd en kan tot gevolg hebben dat de statuten en het huishoudelijk reglement gewijzigd dienen te worden.

De agenda en bijbehorende stukken worden uiterlijk woensdag 26 mei bekend gemaakt. 

Met sportieve groet,

Bestuur Hockeyclub Etten-Leur