Hockey 16 Juni

Teamindelingen D-Jeugd

Beste ouders en/of verzorgers, 

Zoals te lezen is in het nieuwe pilot selectiebeleid dat eerder dit jaar gepubliceerd is op de site en de LISA app zullen we MD1 en MD2 gelijkwaardige teams maken. Vanuit de hockeybond wordt er al jaren gepleit om selecties voor kinderen tot twaalf jaar (D-lijn) te voorkomen. Zo zou het te veel stress opleveren en is het moeilijk om zo jong al talent vast te stellen. Wij nemen het advies van de hockeybond dan ook over en zullen in de D-lijn niet werken met een eerstelijnsteam dat beter is dan een tweedelijnsteam. Zo zullen, in hoeverre dat mogelijk is, MD1 en MD2 gelijkwaardige teams worden. Hierbij proberen we om het aantal 1e jaars en het aantal 2e jaars gelijk te houden zodat dit eerlijk verdeeld is.