Privacy policy

Hockeyclub Etten-Leur (HCEL) hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
HCEL houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat:
  • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy policy;
  • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent uw persoonsgegevens, jou hierop willen wijzen en deze respecteren.

Vragen?

Als HCEL zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
Heb je na het doornemen van ons privacy policy, of in algemenere zin, vragen hierover? Neem dan contact met ons op. Je vindt de contactgegevens hieronder.

Contactgegevens

Hockeyclub Etten-Leur (HCEL)
Olympiade 51, 4873 DA Etten-Leur
Postbus 246
T 076-503782 (clubhuis)
E [email protected]
W www.hcel.nl