Hockey 21 Januari

Horeca, oefenwedstrijden, teamlunches en veldtrainingen

Nieuws afbeelding

Graag uw aandacht voor een aantal zaken rondom de horeca, oefenwedstrijden, teamlunches en veldtrainingen.


Oefenwedstrijden:
Momenteel komen er diverse verzoeken binnen voor oefenwedstrijden. Graag willen wij jullie hiervoor wijzen op het volgende formulier https://hcel.nl/site/Default.asp?Option=8000&menu=3
Verzoeken via andere kanalen zullen niet in behandeling worden genomen. 

Op dit aanvraagformulier kan tevens worden aangegeven of horeca en/of vrijwillige arbitrage gewenst is. LET OP: dit betreft een verzoek. Enkel na bevestiging van verenigingsmanager, horecamanager en/of arbitrage is de oefenwedstrijd definitief.


Clubhuis/horeca:
Daarnaast willen wij jullie wijzen op de regels rondom het clubhuis. Verzoeken tot gebruik van het clubhuis en/of horeca kunnen conform de huisregels (https://www.hcel.nl/…/vastecon…/onzeclub/huisregels-hcel.pdf) worden ingediend.
Zonder toestemming van de verenigingsmanager en/of horecamanager is het NIET toegestaan gebruik te maken van het clubhuis.


Horeca bij oefenwedstrijden:
Op het formulier voor oefenwedstrijden zit de mogelijkheid om de optie 'horeca gewenst' aan te vinken. Dit telt als verzoek voor horeca en zal dan ook in behandeling worden genomen. In principe zal het clubhuis bij oefenwedstrijden alleen open gaan indien er meerdere wedstrijden plaatsvinden op dezelfde dag rond het zelfde tijdstip. Indien u een verzoek heeft ingediend zult u hierover bericht krijgen van de horecamanager. Voor alle horeca rondom oefenwedstrijden geldt: er is een beperkt assortiment beschikbaar en er kan alleen cashless betaald worden. Indien uw verzoek niet wordt ingewilligd is het NIET toegestaan gebruik te maken van het clubhuis.


Lunches:
Bij alle wedstrijden (oefen en competitie) waarbij het clubhuis open is, kan een verzoek tot lunch/maaltijd worden ingediend bij de horecamanager. In het pdf-bestand in de link ziet u de diverse mogelijkheden https://www.hcel.nl/…/libr…/vastecontent/faq/teamlunches.pdf


Veldtrainingen

Wij ontvangen op dit moment via diverse verzoeken en vragen omtrent trainen op het veld. Tot nader bericht is het niet toegestaan om te trainen en/of spelen op veld 2. Wij zullen een bericht op de website plaatsen indien bekend is vanaf wanneer het veld weer betreed mag worden. E.e.a. is mede afhankelijk van weersomstandigheden en de gemeente.


Het is niet toegestaan om op eigen gelegenheid te gaan trainen. Indien jij, alleen of met jouw team, wil gaan trainen, gaarne tijdig een mail naar [email protected] en [email protected] Enkel na toestemming per mail mag het toegezegde veld worden betreed. Ook als de hekken overdag en/of 's avonds openstaan is het niet zomaar toegestaan om op eigen gelegenheid te gaan trainen! Wij willen nogmaals benadrukken dat je op dat moment niet verzekerd bent, mocht er onverhoopt iets gebeuren.


Wij streven er naar om vanaf 24 februari a.s volgens het reguliere trainingsschema te gaan trainen. Hierbij spelen ook de weersomstandigheden en gemeente een rol.

De competitie start voor een aantal teams op 7 maart a.s. en anders op 14 maart a.s. De KNHB streeft ernaar om op 15 februari a.s. het speelschema bekend te maken.
Voor alle soorten verzoeken geldt: uiterlijk een week voor de aanvangstijd dient een verzoek te worden ingediend, anders kan uw verzoek niet worden ingewilligd of behandeld.


Bij voorbaat dank voor uw medewerking.