Hockey 6 Juni

Selectieprocedure jeugdopleiding Hockeyclub Etten-Leur seizoen 2020/2021

Nieuws afbeelding

Beste spelers, ouders en verzorgers,

 

Hierbij willen wij jullie op de hoogte brengen van de komende selectieprocedure. Gezien de bijzondere gebeurtenissen van afgelopen tijd gebeurt dit later dan wenselijk. De werkwijze voor komende weken kan anders zijn dan jullie afgelopen jaren gewend waren. Daarom willen wij de selectieprocedure toelichten en de coördinatoren die hier bij betrokken zijn even voorstellen.

 

Vanaf heden werken wij met twee prestatieteam-coördinatoren jeugd en één breedtesportcoördinator jeugd/senioren. Deze coördinatoren zullen zich voornamelijk bezig houden met alle hockeytechnische zaken. Hierbij worden zij ondersteund door de huidige lijncoördinatoren.

 

Voor de meisjeslijn is de prestatieteam-coördinator jeugd Chris Ruys; de huidige trainer/coach van Dames 1, Meisjes B 1 en trainer van de jongste jeugd. Voor de jongenslijn is dit Victor Kwinkelenberg. Hij is de huidige trainer/coach van Heren 1 en trainerscoördinator jongste jeugd.

Sander Graumans is breedtesportcoördinator jeugd/senioren. Hij speelt momenteel in Heren Jong 1.

 

Het doel van deze opzet is om de verbinding tussen prestatieteams en wedstrijdteams (breedteteams) te versterken. Op deze manier zorgen wij ervoor dat de doorstroom tussen beiden mogelijk blijft, zodat alle jeugdspelers zich in hun eigen tempo en op hun eigen niveau optimaal kunnen ontwikkelen.

 

De selectieprocedure voorafgaand aan seizoen 2020/2021 ziet er als volgt uit:

 

De teamindelingen voor de jeugdspelers A-B-C-D worden gebaseerd op onderstaande beschikbare gegevens:

-Ingevulde evaluatieformulieren herfstcompetitie door de trainer/coach

-Ambitiepeilingen formulieren

-Input van lijncoördinatoren en breedtecoördinator

-Evaluaties gedaan door onafhankelijke beoordelaars die geen betrekkingen hebben met het team

-Beoordeling door de nieuwe trainer/coach

 

Voor nieuwe leden geldt: spelers van buitenaf moeten zich meten met de beste 6 van het team. Dit om de eigen jeugdopleiding te waarborgen.

 

Vanaf komende week wordt er door selectiespelers enkel nog getraind conform het rooster voor de selecties. Dit betekent dat er niet meer met het huidige team wordt getraind.

Speel jij momenteel in een breedteteam en doe jij mee met de selectie? Dan train jij enkel mee met het selectieteam.

 

Voor de jongste jeugdteams geldt dat de indeling plaatsvindt aan de hand van het vriendenverzoekenformulier.

 

Per seizoen wordt er gekeken hoeveel teams er gevormd kunnen worden per leeftijdscategorie. Aan de hand daarvan wordt er gekeken welke teams onder de prestatieteams gaan vallen.

 

De nieuwe indelingen voor seizoen 2020/2021 willen wij uiterlijk op zondag 28 juni a.s. afronden en maandag 29 juni a.s. via LISA publiceren. Dit geldt voor alle jeugdteams.

 

Wij zullen zo spoedig mogelijk bekend maken tot wanneer er getraind kan worden op onze velden c.q. wanneer de zomerstop is.

 

Covid maatregelen

Vanwege Covid-19 hanteren wij voor de trainingen dezelfde regels/richtlijnen voor reguliere trainingen. Dit betekent onder andere dat buiten het veld onderling 1,5 afstand dient te worden gehouden, handen bij binnenkomst dienen te worden ontsmet, jij je thuis reeds omkleed, jij bij binnenkomst direct naar het veld gaat, de verplichte rijroute volgt, kort voor aanvang van de training op de club aankomt, direct naar training naar huis gaat en ballen/pionnen enkel door trainer worden aangeraakt. Het is helaas niet toegestaan voor ouders om langs te lijn te komen kijken naar de selectietrainingen.

Opzet selectieprocedure prestatieteams jongenslijn

Om tot de nieuwe indelingen te komen hanteren wij voor de jongenslijn de volgende trainingsdagen en trainingstijden:

 

-D-lijn

De prestatieteams jongens D zijn komend jaar JD1 en JD2.

Voor de D-lijn gaan wij komend seizoen hoogstwaarschijnlijk samenwerken met HC Prinsenbeek. Wij gaan daarom kennismakingstrainingen organiseren voor de jongens bij beide clubs. De trainingen worden verzorgd door trainers/coaches van beide clubs op de volgende tijdstippen/locaties:

- maandag 8 juni a.s. - locatie HCP van 17:00-18:45 uur - veld A

- zaterdag 13 juni a.s. - locatie HCEL van 09:00-10:30 uur - veld 1

- maandag 15 juni a.s. – locatie HCP van 17:00-18:45 uur - veld A

- zaterdag 20 juni a.s. - locatie HCEL van 09:00-10:30 uur - veld 1

- maandag 22 juni a.s. – locatie HCP van 17:00-18:45 uur - veld A

 

-C-lijn

De prestatieteams jongens C zijn komend jaar JC1 en JC2.

Voor de C-lijn gaan we komend seizoen hoogstwaarschijnlijk samenwerken met HC Prinsenbeek. Wij gaan daarom kennismakingstrainingen organiseren voor de jongens bij beide clubs. De trainingen worden verzorgd door trainers/coaches van beide clubs op de volgende tijdstippen/locaties:

- maandag 8 juni a.s. - locatie HCP van 19:00-20:45 uur - veld A

- zaterdag 13 juni a.s. - locatie HCEL van 10:45-12:15 uur - veld 1

- maandag 15 juni a.s. - locatie HCP van 19:00-20:45 uur - veld A

- zaterdag 20 juni a.s. - locatie HCEL van 10:45-12:15 uur - veld 1

- maandag 22 juni a.s. - locatie HCP van 19:00-20:45 uur - veld A

 

-B-lijn

Het prestatieteam jongens B is komend jaar JB1.

De B-lijn blijft zelfstandig en voor de indeling van de teams gaan we selectietrainingen organiseren voor alle jongens die onderdeel uitmaken van de B-lijn in seizoen 2020-2021. De trainingen onder supervisie van Victor Kwinkelenberg worden verzorgd door Jesper van Peer en Ralph van Wijk. De trainingen gaan plaatsvinden op de huidige trainingstijden en dagen van B1 en B2:

- dinsdag 9 juni a.s. van 19:30 – 21:00 uur - veld 1

- vrijdag 12 juni a.s. van 18:15 – 19:45 uur - veld 1

- dinsdag 16 juni a.s. van 19:30 – 21:00 uur - veld 1

- vrijdag 19 juni a.s. van 18:15 - 19:45 uur - veld 1

- dinsdag 23 juni a.s. van 19:30 – 21:00 uur - veld 1

- vrijdag 26 juni a.s. van 18:15 – 19:45 uur - veld 1

 

-A-lijn

Het huidige JA1 team zal onder de prestatieteams vallen.

De A-lijn blijft zelfstandig. Op dit moment zijn er genoeg spelers voor 1 team, maar zoeken we naar mogelijkheden voor een 2e team. De training wordt verzorgd door Jeroen Tolhuijs. Voor de kennismakingstraining (gebaseerd op 1 team) maken we gebruik van de trainingstijden van de huidige Jongens A1:

- woensdag 10 juni a.s. van 18:15 – 19:45 uur - veld 2

- woensdag 17 juni a.s. van 18:15 – 19:45 uur - veld 2

- woensdag 26 juni a.s. van 18:15 – 19:45 uur - veld 2

 

Iedereen ontvangt een individuele uitnodiging per email. Mocht jij geen uitnodiging hebben ontvangen en wil jij wel meedoen met selectie, neem dan contact op met de desbetreffende TC.

Mocht je op een tijdstip niet aanwezig kunnen zijn, ontvangen wij graag een bericht via [email protected] . Gaarne als onderwerp "afwezig selectietraining” vermelden.

 

 

Opzet selectieprocedure prestatieteams meisjeslijn

Om tot de nieuwe indelingen te komen hanteren wij voor de meisjeslijn de volgende trainingsdagen en trainingstijden:

 

D-lijn(dit is een bijzonder grote groep, welke wij over twee velden gaan verdelen)

De tweedejaars spelers komen op veld 2 en de eerstejaars spelers op veld 3.

De prestatieteams meisjes D zijn komend jaar MD1 en MD2 (MD3 zal tevens opleidingsteam worden)

-Zaterdag 13 juni a.s. van 10:00-11:30 uur - veld 2 GROEP A

-Zaterdag 13 juni a.s. van 10:00-11:30 uur - veld 3 GROEP B

-Zaterdag 20 juni a.s. van 10:00-11:30 uur - veld 2 GROEP B

-Zaterdag 20 juni a.s. van 10:00-11:30 uur - veld 3 GROEP A

-Zaterdag 27 juni a.s. van 10:00-11:30 uur - veld 2 GROEP B

-Zaterdag 27 juni a.s. van 10:00-11:30 uur - veld 3 GROEP A

 

C-lijn (dit is een bijzonder grote groep, die we over twee velden gaan verdelen)

De prestatieteams meisjes C zijn komend jaar MC1 en MC2.

-Vrijdag 12 juni a.s. van 18:00-19:30 uur - veld 2 en 3

-Vrijdag 19 juni a.s. van 18:00-19:30 uur - veld 2 en 3

-Vrijdag 26 juni a.s. van 18:00-19:30 uur - veld 2 en 3

 

B-lijn

De prestatieteams meisjes B zijn komend jaar 2 teams, te weten: MB1 en MB2.

-Vrijdag 12 juni a.s. van 20:00-21:15 uur - veld 2

-Vrijdag 19 juni a.s. van 20:00-21:15 uur - veld 2

-Vrijdag 26 juni a.s. van 20:00-21:15 uur - veld 2

A-lijn

Het MA1 team zal onder de prestatieteams vallen.

Hiervoor zullen geen selectietrainingen plaatsvinden, in verband met het geringe aantal speelsters welke in aanmerking komt voor MA1.

 

Iedereen ontvangt per email een individuele uitnodiging. Mocht jij geen uitnodiging hebben ontvangen en wil jij wel meedoen met selectie, neem dan contact op met de desbetreffende TC. Mocht je op een tijdstip niet aanwezig kunnen zijn, ontvangen wij graag een berichtje voor spelers AB via [email protected], voor C-spelers via [email protected] en voor D-spelers via [email protected].

Gaarne als onderwerp "afwezig selectietraining” vermelden.

Opzet selectieprocedure keepers

HCEL heeft voor komend seizoen twee keeperscoördinatoren aangesteld: Kai Zaoui en Ruben van Rossum. De keepers, die in aanmerking komen voor de prestatieteams, zullen uitgenodigd worden op maandag 15 juni en maandag 22 juni.

De indeling en planning zal komende week verstuurd worden.

 

De beoordeling/plaatsing in de prestatieteams of wedstrijdteams, zal plaatsvinden op basis van het advies van Kai en Ruben.

 

Let op: De keepers worden uiteraard wel verwacht bij hun eigen teamselectiecategorie!

Opzet indelingsprocedure breedteteams jeugd en senioren

De indeling van breedteteams gebeurt door de huidige lijncoördinatoren op basis van:

-beschikbare aantallen leden binnen een lijn/leeftijdsgroep

-wensen om met anderen in een team te spelen

-het ambitieniveau van de leden

-het gewenste niveau van de leden

 

Tot en met vrijdag 27 juni a.s. wordt er verwacht dat breedteteams trainen volgens het huidige trainingsschema. Vanaf maandag 29 juni 2020 is het mogelijk om op verzoek te trainen via [email protected] Dit is afhankelijk van de wensen vanuit het team, de beschikbaarheid van trainers en beschikbaarheid van velden. De TC stemt met de verenigingsmanager de beschikbaarheid van de velden af. Voor deze trainingen gaan wij zoveel mogelijk rekening houden met de wensen vanuit de teams. De lijncoördinatoren gaan voor deze teams teammanagers benaderen/zoeken. Indien u interesse heeft om teammanager te blijven/worden, mag u uiteraard ook contact opnemen met de desbetreffende TC.

Opzet indelingsprocedure jongste jeugd

Bij de jongste jeugd worden alle teams op basis van de binnengekomen vriendenverzoekenformulieren en aantallen ingedeeld.

Er zal met de jongste jeugd tot en met vrijdag 26 juni a.s. doorgetraind worden. Bekendmaking van de indelingen zal in de loop van de komende weken bekend gemaakt worden.

 

Namens de technische commissie wensen we iedereen heel veel succes en plezier bij de komende trainingen!

 

Sportieve groeten,

Chris

Victor

Sander

Bijlage