25 Juni

Teamindelingen HCEL Jeugd 2020 – 2021

Nieuws afbeelding

Volgende week worden de teams voor volgend seizoen weer bekendgemaakt. Door de corona-stop waren we afhankelijk van de informatie aangeleverd door trainers en coaches voor de winterstop.

Gelukkig hebben we in mei de trainingen hervat en iedereen kon langzaam in het hockey ritme komen. Afgelopen weken hebben we intensief gebruikt om meerdere meetmomenten te creëren om daarmee alle jeugdspelers opnieuw goed in kaart te brengen. Daarbij wilden we iedereen onder dezelfde omstandigheden dezelfde kansen geven. Door grote inzet van alle lijncoördinatoren, (prestatie)trainers en onafhankelijke beoordelaars zijn alle teams ingedeeld met het oog op optimale speelplezier en ontwikkeling.

 


Norm voor de teamsamenstelling

Tijdens de teamsamenstelling is er gekeken naar de sterkte van individuele spelers, de mogelijkheid om een sportieve uitdaging te bieden en naar het team als geheel. Ook is er in een aantal categorieën rekening gehouden met vriendschapsverzoeken.

 


Wedstrijd- en prestatieteams

Voor de wedstrijd- en prestatieteams hebben we dit jaar selectie- en kennismakingstrainingen (voor de D categorie) gehouden. De selecties zijn door meerdere mensen met een professioneel oog bekeken, sommigen kennen de bewuste groep goed. Andere beoordelaars zijn onbekend en hebben wat meer op afstand objectief gekeken of een kind talent heeft, ongeacht in welk elftal hij/zij vorig jaar heeft gespeeld. Met al deze input zijn er lijsten gemaakt en vervolgens teams ingedeeld. Helaas is in een prestatieteam altijd beperkt ruimte en moeten we ook kinderen vertellen dat ze buiten het team vallen waar ze graag in hadden willen spelen.

 


D-selecties

Bij deze categorie houden we ons aan de KNHB-lijn en houden we geen selectietraining meer voor de D-categorie om daarmee stress te voorkomen op deze jonge leeftijd. De KNHB heeft hiernaar uitgebreid onderzoek gedaan en als club volgen we graag dit beleid van de bond.

HCEL en HCP hebben door de uitbreiding van de samenwerking bij de jongenslijn (vorig seizoen ging het om JD1). Nu zijn alle jongs D en C teams ondergebracht bij het SPEL-concept. Om de kinderen kennis met elkaar te laten maken, zijn er bij beide verenigingen kennismakingentrainingen georganiseerd. Met de input vanuit de jongste jeugd coördinatoren (beide verenigingen), evaluatieformulieren en de kennismakingstrainingen zijn de teams in goed overleg samengesteld. Gelijksoortige trainingen zijn ook bij de meisje D georganiseerd om zo veel mogelijk dezelfde lijn aan te houden.

 


Bezwaaravond teamindeling

Ieder jaar ontvangen de coördinatoren na de bekendmaking van de nieuwe teamindeling veel reacties. Dit seizoen organiseren we op de vereniging voor alle ouders die feedback/vragen/klachten hebben een inloopavond. Hier zal u te woord worden gestaan door de lijn- en/of prestatiecoördinatoren.

De inloopavond wordt op 30 juni a.s. van 19:00-21:00 uur bij HCEL gehouden met inachtneming van de huidige corona regels! Graag ontvangen we zo spoedig mogelijk na de bekendmaking van de nieuwe indeling via de mail uw feedback/vragen/klachten. Reacties na 30 juni a.s. 12:00 uur worden niet meer in behandeling genomen! Vervolgens ontvangt iedereen die hierom heeft verzocht een persoonlijke uitnodiging inclusief tijdstip.

 

De lijncoordinatoren zijn:

-Wim Dijkman Lijncoördinator Jongens ABCD. Mail: [email protected]

-Arfana Tahir Lijncoördinator Meisjes AB. Mail: [email protected]

-Cindy Aarts Lijncoördinator Meisjes CD. Mail: [email protected]/[email protected]

In geval van een complexe casus waar meerdere coördinatoren zijn betrokken, is het mogelijk dat de afspraak op een andere dag/tijdstip gaat plaatsvinden.

 


We wensen iedereen en fijne afsluiting van het seizoen en we kijken er naar uit om op een veilige en gezonde manier er een mooi hockeyseizoen van te maken.

 

Met vriendelijke en sportieve groet,

Namens de Jongste Jeugd, D,C,B,A en Prestatie coördinatoren