29 September

Update maatregelen Corona (29 september)

Zoals gisteren aangekondigd hanteren we met ingang van heden een aantal spelregels, die direct samenhangen met de maatregelen zoals die gisteren door het kabinet zijn aangekondigd. Samengevat komen de spelregels neer op het volgende:

  1. Met ingang van heden is het clubhuis gesloten. Alleen voor vergaderingen en overleg kan, na afstemming met Inge Mulders, het clubhuis worden gebruikt. Het is NIET toegestaan gebruik te maken van consumpties. Het is eveneens niet toegestaan om eten mee te nemen en dat in het clubhuis op te eten.
  2. Bij trainingen en wedstrijden mogen geen toeschouwers aanwezig zijn. Wij verzoeken je vriendelijk doch zeer dringend om je aan deze regel te houden. Het is wel toegestaan als rij-ouder (zie hierna) bij een uitwedstrijd aanwezig te zijn. Ouders van kinderen, die vallen onder Jongste Jeugd en Stick-Leuk worden hierover apart geïnformeerd.
  3. Kom niet eerder dan 10 minuten voor de training naar de club.
  4. Houd de tijd om te verzamelen voor een wedstrijd zo kort mogelijk. In de tijd dat je op de club bent, staan jij en jouw teamgenoten NIET naar andere wedstrijden te kijken. Je gaat pas richting het veld als de wedstrijd voor jouw wedstrijd is afgelopen.
  5. Heb je getraind of heb je wedstrijd gespeeld? Dan ga je daarna direct naar huis. Je blijft niet bij een andere training of wedstrijd kijken en je blijft ook niet bij de fietsenstalling of de poort kletsen en/of roken.
  6. Voor uitwedstrijden is geadviseerd om met zo min mogelijk auto's te rijden. Dit betekent zoveel mogelijk spelers/speelsters in één auto. Het advies om vanaf 13 jaar mondkapjes te dragen blijft onverminderd van kracht.
  7. Wij zullen toezicht houden op het naleven van de regels. We doen dit door op trainingsdagen teams aan te wijzen, die belast worden met het toezicht. Het toezicht richt zich uitsluitend op het punt genoemd onder 2. Nadere informatie hierover volgt nog.
  8. Tijdens trainingen van seniorenteams en tijdens wedstrijden van seniorenteams is geen apart toezicht aanwezig. Managers en/of aanvoerders van seniorenteams worden verzocht om toe te zien dat de regels worden nageleefd en worden hierover apart geïnformeerd.
  9. Op zaterdag en zondag zal de toiletgroep bij de ingang van het clubhuis geopend zijn. Omdat geen barmedewerkers aanwezig zijn om de toiletten tussentijds te reinigen, zal de komende dagen worden bekeken hoe dit invulling wordt gegeven. Vooruitlopend hierop is het uitdrukkelijke verzoek om de toiletten netjes achter te laten.
  10. De wedstrijdtafel (geldt alleen voor zaterdag 3 oktober) wordt verplaatst naar de overkapping ter hoogte van de vergaderruimte.
Bovenstaande regels gelden in ieder geval voor een periode van 3 weken. Wij benadrukken nogmaals en vragen je vriendelijk: HOUD JE AAN ALLE REGELS!

Gezien het korte tijdsbestek waarin de nieuwe maatregelen geïmplementeerd moeten worden, kan het zijn dat de komen dagen aanpassingen worden doorgevoerd. Hiervoor wordt je geïnformeerd.

Dank je wel voor jouw medewerking.