4 Januari

Algemene Leden Vergadering

Beste leden, vrijwilligers,


Normaal gesproken wordt in november van enig seizoen een Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden, waarin wordt teruggeblikt en vooruitgekeken. Het zal je niet zijn ontgaan dat er nog geen ALV is gehouden. De ALV dient formeel binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar (verenigingsjaar) te worden gehouden. Echter in verband met Corona biedt de wet de mogelijkheid om deze termijn te verlengen. Het bestuur heeft eerder besloten hiervan gebruik te maken. Het is de bedoeling om een ALV te houden in februari. We kunnen dan een goed beeld geven van de gevolgen, die het Corona virus heeft/heeft gehad, voor onze club. De datum voor de ALV wordt volgende week bekend gemaakt. Op welke wijze de ALV wordt gehouden, zal uiterlijk 14 dagen voor de ALV bekend worden gemaakt.

Met sportieve groet,

Bestuur Hockeyclub Etten-Leur