Hockey 7 Januari

Trainen bij een ander team - uitsluitend voor junioren

Onderstaand bericht is uitsluitend bestemd voor junioren

In de afgelopen periode is gebleken dat niet ieder team gebruik maakt van de mogelijkheid om te trainen. Binnen de teams, die nu niet trainen, bestaat bij individuele spelers/speelsters wel de behoeft om te kunnen trainen. Deze spelers/speelsters willen we de mogelijkheid bieden om te trainen en eventueel mee te doen aan onderlinge wedstrijden. Tegelijkertijd willen we voorkomen dat het een zogenaamde duiventil wordt.

We kiezen daarom voor de volgende opzet. Indien jouw eigen team NIET traint en geen onderlinge wedstrijden speelt en je zelf wel wil trainen/onderlinge wedstrijden wil spelen, dan meld je dit bij de TC coördinator van jouw cluster. Je geeft hierbij ook aan bij welk team je wil trainen/spelen zodat dit bij ons bekend is.

Deze opzet geldt tot de carnavalsvakantie. Vanaf de carnavalsvakantie hopen we dat we ons kunnen voorbereiden op de herstart van de competitie en dienen alle teams weer regulier te trainen.

Nogmaals benadrukken wij dat buiten het veld te allen tijden 1,5 meter afstand bewaard dient te worden en als je klachten hebt dat je niet komt trainen of spelen. Dit blijft altijd het belangrijkste uitgangspunt.