10 November

HCEL Sinterklaas dd vrijdag 26 november 2021

Nieuws afbeelding

Beste ouder(s)/verzorger(s),

 

Als alles goed mag blijven gaan komt Sinterklaas vrijdagmiddag 26 novemberHockeyclubEtten-Leurmet een bezoek vereren enjulliekind(eren) is/zijn van harte uitgenodigd.

 

Programma Sinterklaasmiddag:

 

16.30 uur Binnenkomst kinderen

17.00 uur Aankomst Sinterklaasen zijn pieten

17.10 uur Start spectaculairePietenshow

(met redelijk wat licht en geluid)

18.30 uur Uitzwaaien Sinterklaas en einde feest

 

Het Sinterklaasfeest is voor de kinderen van deHockeyschool en deF-jes en E6-tallen van de JongsteJeugd.Broertjes en/of zusjes van4t/m8 jaardie niet op hockey zittenzijn ook van harte welkom.

 

Vanwege de verwachte drukte en de Covid pandemie is er helaas maarmaximaal 1 ouder/verzorger per kindwelkom tijdens de sinterklaasviering. Let op,dit is eenTesten voorToegang evenement voor alle aanwezigen ouder dan 12 jaar! Tevens verzoeken we iedereen die klachten heeft thuis te blijven zodat we hopelijkdit feestmet velenveilig kunnen vieren.Inschrijven kanmiddelsonderstaandGoogle formulier.

 

https://forms.gle/Eo5uy4eUP8vvEq2n9

 

Wij ontvangenje inschrijvinggraag v√≥√≥rzondag21 november. De cadeautjes zijn voor eigen rekening (max € 10,00) en kunnenop vrijdagmiddag 19 november of woensdagmiddag 24 novembertussen 16:30 en 17:30 uur in eenplastic zak afgegevenworden in kleedkamer 1. Graagvoor- en achternaam+teamduidelijk leesbaar op het cadeauzetten (van spelend kind enevt.broertje/zusje). Let alstublieft op bij het afgeven van de cadeaus dat de kinderen dit niet zien.

 

Wij hopenvelen van jullieop deze altijd gezellige middag te mogen ontvangen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Hockeyschool & Jongste Jeugd Commissie HCEL

 

Voor vragen kun je mailen of appen naar:[email protected] |06-40511329