Hockey 7 Mei

25 Mei inloopavond

Nieuws afbeelding

Beste leden, vrijwilligers,

Nu we weer in de gelegenheid zijn om diverse activiteiten te organiseren, is het idee ontstaan om vrije inloopavonden te plannen. Het idee van de inloopavonden is om met onze leden en vrijwilligers op een laagdrempelige wijze in gesprek te gaan over het wel en wee van onze vereniging. Vooral op basis hiervan kunnen we als vereniging aan de slag met het oog op de toekomst. We hebben twee 'soorten' inloopavonden:
  1. Inloopavonden met een thema op een woensdag of donderdag
  2. Inloopavonden vooraf aan de bestuursvergadering
Op woensdag 25 mei 2022 is de eerste inloopavond. Je bent van harte welkom in het clubhuis tussen 19.45 uur en 21.30 uur. Onder het genot van een drankje zullen van gedachten wisselen over het aanbieden van andere sporten/activiteiten en over ledenwerving. Aanmelden is niet nodig, het staat je natuurlijk wel vrij om een mail te sturen naar [email protected] als je vooral wil laten weten dat je komt. De tweede inloopavond met een thema is donderdag 9 juni en ziet op het nieuwe seizoen.

Voor de inloopavond voorafgaand aan de bestuursvergadering is maandag 6 juni 2022 de eerste mogelijkheid. Twee bestuursleden zijn dan vanaf 18.30 uur aanwezig en je kunt dan onderwerpen ter sprake brengen die voor de club relevant kunnen zijn. Uitdrukkelijk benoemen wij dat het niet de bedoeling is om op dat moment op individuele vraagstukken (bijvoorbeeld over het team van een van de kinderen of de teamindeling) in de te gaan.

Met bovenstaande opzet willen wij het contact tussen onze leden en vrijwilligers enerzijds en het bestuur anderzijds beter en intensiever invullen.