Vergadering Evenementencommissie

vrijdag 3 juli 2020   |   17:30 - 19:30   |   Clubhuis

Hierbij willen wij benadrukken dat alle geldende Corona-maatregelen dienen te worden opgevolgd. Dit betekent onder andere dat men 1,5 afstand van elkaar moet houden bij binnenkomst en weggaan, maar ook tijdens het overleg, Men dient via de verplichte looproute binnen te komen, waarbij de handen worden ontsmet.

Helaas is het momenteel nog niet toegestaan om met grotere groepen gebruik te maken van het clubhuis. Dit betekent dat er bijvoorbeeld geen teamoverleg in het clubhuis plaats kan vinden.

De tafels en stoelen zijn zo neergezet dat er voldoende ruimte tussen de zitplaatsen is. Op de vloer is de juiste afstand tussen de tafels aangegeven middels kruizen. Op de tafels zijn ook kruizen geplaatst op de plekken waar men niet mag zitten. Wij willen jullie verzoeken om e.e.a. zo te laten staan en op de juiste posities plaats te nemen. Er is momenteel plaats voor maximaal 10 personen.

Helaas is het niet mogelijk om gebruik te maken van onze horeca. Dit betekent dat er geen koffie, thee, e.d. ter beschikking is. Daarnaast mogen de toiletten in het clubhuis niet worden gebruikt. Enkel bij hoge nood is er 1 toilet beschikbaar in kleedkamer 1.