header foto header foto
Nieuwsbericht
 

Mededeling bestuur: meer focus op tophockeyplan

27-3 Nieuws

Hockeyclub Etten-Leur heeft twee jaar geleden de ambitie uitgesproken de beste sportopleiding voor de jeugd aan te willen bieden. Het tophockeyplan vormt daarvoor de rode draad. In de praktijk blijkt het moeilijk om hier, met de huidige taakverdeling binnen het bestuur, voldoende aandacht aan te geven. We hebben daarom besloten tot een herverdeling van de taken.

Tijdens de ALV van maandag 26 maart is hier positief op gereageerd. 

Wat betekent dat?
De verantwoordelijkheid voor het tophockeyplan is door het bestuur als een aparte portefeuille aangemerkt, waar het voorheen (vanwege verschillende redenen) in de portefeuille van de voorzitter zat.

Huidig voorzitter Roy Timmermans-van Oostveen heeft aangeven dat hij deze tophockey-portefeuille graag onder zijn hoede neemt. Het bestuur staat achter deze keuze gezien zijn inhoudelijke kennis van dit plan en zijn ervaring met verandertrajecten.

Dit betekent wel dat Roy zijn andere taken als voorzitter neerlegt. De taken van de voorzitter worden tijdelijk waargenomen door Joost van Rooij, penningmeester. Het bestuur voert nu gesprekken met diverse personen om te kijken of zij in een adviseursrol mede invulling willen geven aan de taken van de voorzitter. Voor de zomer willen we een kandidaat-voorzitter hebben gevonden die we tijdens de ALV van het najaar 2018 kunnen voordragen.

Vragen?
Neem contact op met Joost van Rooij via [email protected] 

27-3-2018 Algemeen