header foto header foto
Nieuwsbericht
 

Gele kaarten ZAALseizoen leiden niet tot schorsing

12-1 Nieuws

Gele kaarten behaald tijdens dit ZAALseizoen leiden niet tot schorsing.

Bericht van de KNHB:
De KNHB heeft wegens velerlei oorzaken moeten besluiten dat GELE kaarten met ingang van afgelopen speelweekeinde voor de rest van dit zaalhockeyseizoen enkel leiden tot een tijdstraf tijdens de wedstrijd waarin de gele kaart wordt gegeven. Er zal geen schorsing voor een volgende wedstrijd plaatsvinden indien een speler een 2e, 3e of 4e kaart haalt. De KNHB is met ingang van dit kalenderjaar overgestapt naar een nieuw bondssysteem, HockeyWeerelt, en gebruikt een nieuw wedstrijdformulier. Door deze invoering hebben wij niet zoals we dat normaal doen, kunnen controleren of het actuele kaartenoverzicht volledig en juist is, zoals dat altijd gebeurt. De afdeling Tucht van de KNHB wil voorkomen dat de verkeerde spelers een schorsing of juist geen schorsing krijgen opgelegd.

Dit bericht wordt ook verzonden aan alle spelers die afgelopen weekeinde, voor zover bekend, een gele kaart hebben gekregen. Scheidsrechters wordt verzocht gegeven kaarten de komende weken wel gewoon te registreren.

Rode kaarten worden uiteraard wel in behandeling genomen. Communicatie daarover vindt plaats via de afdeling tucht. Verenigingen met spelers die afgelopen weekeinde een rode kaart hebben behaald, hebben hierover reeds bericht gehad.

12-1-2019 Zaal